Från skiss till verklighet

Industriverken profilerar sig som en flexibel och komplett legotillverkare.
Vår delaktighet sträcker sig från verktygskonstruktion, processäkring och produktion till logistiklösningar.
Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi externa produktionsmetoder.

Process och projektstyrning

Vi är stolta att ihop med vår erfarna och kvalitetsmedvetna personal. Vi är certifierade enligt ISO/TS 16949, ISO 9001 och 14001. Genom tillämpning av dessa håller vi hög kvalitet och servicenivå.

Projektstyrning sker enligt våra standardiserade kvalitetssäkringsplaner. Utveckling och övervakande av våra tillverknings- och leveransprocesser finns beskrivet i vårt verksamhetssystem.

Verktygskonstruktion och verktygstillverkning

Tillsammans med kund arbetar vi med utveckling, produktkritik och tillverkningsmetoder för att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen. Konstruktion av verktyg görs med CAD program, tillverkning sker dels i vår egen verktygsavdelning och externt hos våra samarbetspartners inom verktygsframtagning.

Inprovning och provkörning av verktyg görs direkt i våra pressar. Uppmätningar av både verktygsdelar och detaljer görs med internt i vår 3D mätmaskin

Processutveckling och tillverkning

Industriverken levererar plåtdetaljer tillverkade genom pressning, svetsning, bearbetning och montering. Tillverkningsmetoder sker vanligvis i följdverktyg, transferverktyg eller stationsverktyg.

Genom samarbetspartners erbjuder vi olika typer av ytbeläggning som ED-lack, pulverlack och elförzinkning.

Möjligheterna och bredden i vår produktion är vår styrka. Vi använder rätt utrustning anpassat efter behov.

Pressning och bearbetning sker i de flesta materialkvalitéer, så som svartplåt, rostfritt, aluminium och koppar.

Hållbarhet och logistik

För att säkerställa det mest hållbara, effektiva och pålitliga leveransflödet arbetar vi nära våra kunder för att skräddarsy det bästa logistikupplägget.

Denna anpassning tar hänsyn till både marknadens dynamik och våra kunders specifika önskemål.

Ett väl fungerande logistiksystem är inte bara avgörande för vår interna effektivitet, utan också nyckeln till att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar.

Genom att hållbart prioritera logistik säkerställer vi att varje leverans sker i rätt tid, på rätt plats samt med högsta kvalitet.