Framtidens tillverkning börjar här

Pressning

Vår maskinpark består av ett stort antal excenter- och hydraul pressar från 20 ton till 800 ton. Flertalet är utrustade med haspel och riktverk för coilmatning av material.

Industriverken tillverkar plåtdetaljer i höga volymer med följdverktyg, transferverktyg och med stationsverktyg som hanteras av linjärrobot integrerad i press.

För lägre volymer tillverkar vi plåtdetaljer med manuell betjäning.

Svetsning

Industriverken erbjuder både robotiserad och manuell svetsning. Pressvetsning av mutter och bult är ytteliggare metoder för att uppnå våra kunders specifika krav.

Med vår detaljdrivna expertis och kundfokus, säkerställer vi högsta kvalitet i varje steg oavsett tillverkningsprocess.

Sammansättning

En central del av Industriverkens tjänster är vidareförädling av produkter genom noggrann montering.

All montering sker i linje med våra kunders specifika önskemål och kravspecifikationer.

Vi erbjuder både automatiska och manuella monteringslösningar för att säkerställa optimal produktkvalitet.